TASARRUF

Eski bir kompresör veya kompresör sistemi kullanan işletmeler için en iyi enerji yönetimi stratejisi daha verimli yeni bir kompresör almaktır. Bu şekilde halihazırda kullanılan kompresörler basınçlı hava kapasitesi talebindeki olası artışları dengelemek için yedek kompresörler olarak sistemde tutularak işletmenin basınçlı hava konusunda yaşayabileceği sıkıntıların önüne geçilir. Yeni kompresör yatırımı yapılırken aşağıda belirtilen hususlar değerlendirilmelidir: • En üst seviye verimlilik seviyesi sunan (IE3) sınıfı motorlar kullanılan yüksek verimli kompresörler satın alınmalıdır. • Çoklu kompresör yapısı kullanımı durumunda, işletmenin sürekli basınç ihtiyacını karşılayan ünitelerinin kısmi yükte değil tam yükte çalıştırılmalıdır. • Sistemdeki değişken kapasite taleplerini dengelemek için işletmenin basınçlı hava sisteminde en

Read More...

KALİTEMİZ

Basınçlı hava konusunda her türlü müşteri talebini karşılayabilen, kaliteli , güvenilir, sürekli ve sektöründe öncü olan , kaliteden ödün vermeyen, gelişen teknolojiyi yakından takip edip dürüstlüğe ve satış sonrası hizmete büyük önem veren, zamanını iyi planlayıp kaliteyi ön planda tutarak hızlı bir üretim sistemi uygulayan, dışa açık uluslararası bir Türk firması olmaktır. Dalgakıran faaliyetlerini gerçekleştirirken insana ve çevreye duyarlı olmayı, oluşturulan bilgi varlıklarını ve gizliliğini korumayı ilke edinmiştir. Bu sebeple Dalgakıran; Yasal yükümlülükleri, idari şartları ve üyesi olunan kuruluşların gereklerini yerine getirir, uluslararası standartlar, yeni teknolojiler ve çalışanların önerilerini uygulamalara yansıtarak sürekli gelişme sağlamaktadır. Bilgi Güvenliğinin etkin bir biçimde yönetilmesi

Read More...

ARIMAN

ARIMAN, Sektörde tercih edilen bir marka ve çözüm ortağı olmak ideali ile geniş bir ürün potföyü ile hizmetsunabilen, lojistik kapasitesi yüksek, öncü ve yenilikçi bir şirket olmayı hedeflamaktedir ARIMAN,Müşterilerine, taahüt edilen kalite seviyesinde ürün ve hizmet sunmak üzere kurumsal kalite yönetim sistemini işletmeyi en temel sorumluluğu olarak benimsemektedi ARIMAN Kurumsal birikiminin esaslarını oluşturan; Dürüstlük, Uzmanlık, Çözümleyicilik, Sonuçlandırıcılık, Öncülük ve Yenilikcilik prensiplerine uygun olarak çalışmayı, Kaliteyi tüm çalışanlarına ve tedarikçilerinin katılımı ile oluşturmayı ve  sürekli gelişmeyi sağlamayı,  Faaliyetlerini etkin ve verimli  kılmak amacıyla hedeflerle, planlı ve kontrolllü olarak çalışmayı, Arımanın İnsanı merkeze konumlandıran politikası sayesinde birçok başarıya imza attı. Sosyal sorumluluklarının bilinci olarak

Read More...

Markup: Image Alignment

Welcome to image alignment! The best way to demonstrate the ebb and flow of the various image positioning options is to nestle them snuggly among an ocean of words. Grab a paddle and let's get started. On the topic of alignment, it should be noted that users can choose from the options of None, Left, Right, and Center. In addition, they also get the options of Thumbnail, Medium, Large & Fullsize. The image above happens to be centered. The rest of this paragraph is filler for the sake of seeing the text wrap around the 150x150 image, which is left aligned. As you can see the should be some space above,

Read More...

Markup: Text Alignment

Default This is a paragraph. It should not have any alignment of any kind. It should just flow like you would normally expect. Nothing fancy. Just straight up text, free flowing, with love. Completely neutral and not picking a side or sitting on the fence. It just is. It just freaking is. It likes where it is. It does not feel compelled to pick a side. Leave him be. It will just be better that way. Trust me. Left Align This is a paragraph. It is left aligned. Because of this, it is a bit more liberal in it's views.

Read More...

Markup: Title With Special Characters

Putting special characters in the title should have no adverse effect on the layout or functionality. Special characters in the post title have been known to cause issues with JavaScript when it is minified, especially in the admin when editing the post itself (ie. issues with metaboxes, media upload, etc.). Latin Character Tests This is a test to see if the fonts used in this theme support basic Latin characters. ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; > = <

Read More...